Najczęściej popełniane błędy w czyszczeniu posadzek betonowych, gresowych itp.

kilkoma podstawowymi błędami jakie popełniają osoby zajmujące się czyszczeniem posadzek. Nie każda firma zajmująca się czyszczeniem hali wykonuje czyszczenie zgodnie z tymi zasadami głównie z niewiedzy lub chęć zysku lub z powodu niewystarczającego parku maszyn.