Czyszczenie posadzek. Czym różni się mycie bieżące od doczyszczania posadzki?

Doczyszczanie to okresowo wykonywana procedura w której cała posadzka betonowa jest dokładnie doczyszczana. Nie różni się niczym od czyszczenia punktowego jednak w tym wypadku cała hala, biuro czy jakaś znaczna część obiektu jest doczyszczana.