Jak z czasem brudzi się linoleum na skutek rozcierania chemii. Jak czyścić, nie czyścić PCV.

Doczyszczanie to proces wielo etapowy. Zaczyna się od etapu w którym silny środek jest nakładany na czyszczoną powierzchnię, następnie mamy proces szorowania, rozcierania, wibrowania, celem rozluźnienia brudu od posadzi. W ostatnim etapie mamy proces płukania.