Usuwanie oznakowania poziomego Katowice

Wykonujemy usuwanie oznakowania poziomego z wszelkiego rodzaju powierzchni. Najczęściej z:

  • powierzchni asfaltowych
  • posadzek betonowych
  • jezdni
  • chodników
  • kostki brukowej
  • itp.

Usuwanie oznakowania poziomego wykonywane jest przy użyciu różnych technologii. Niektóre z nich są mniej, inne bardziej inwazyjne. Zawsze dążymy do tego, aby po usunięciu niechcianych linii powierzchnia pod nią się znajdująca, nie uległa uszkodzeniu.

Dotychczas bardzo często stosowano metodę frezowania oznakowania poziomego, jednak powoli odchodzi się od niej z powodu znacznej destrukcji warstwy czyszczonej. Dziś najchętniej sięga się po technologię usuwania oznakowania poziomego wodą pod wysokim, lub ultra wysokim ciśnieniem od 500 do 1000 Bar. Naturalnie nie zawsze metodę wysokich ciśnień da się zastosować (miejsca, gdzie użycie znacznych ilości wody są nie pożądane), czasem jej stosowanie wymaga większych starań logistycznych, zwłaszcza w miejscach, gdzie nie dysponujemy przyłączem wody (np. drogi, lotniska itp.)

Powierzchnie betonowe są z reguły bardzo odporne i znoszą dobrze ciśnienia nawet powyżej 1000 bar, podczas gdy powierzchnie asfaltowe już tak odporne nie są. Jeżeli jesteśmy ograniczeni ze względu na relatywnie miękką nawierzchnię w stosowaniu ciśnienia wody, wówczas wspomagamy się środkami chemicznymi, które mają za zadanie naniesione linie rozmiękczyć. Następnie stosujemy czyszczenie hydrodynamiczne o temperaturze ok 100 stopni C, oraz ciśnieniu roboczym do 500 bar.

W zależności od tego z jakim rodzajem oznakowania poziomego mamy do czynienia, stosujemy adekwatne techniki jego usuwania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Jakie są techniki usuwania oznakowania poziomego

Frezowanie najbardziej inwazyjne polega na zeszlifowaniu farby.

Piaskowanie usuwanie farby z pomocą piaskarki na sucho

Usuwanie chemiczne stosowana do małych powierzchni ze względu na cenę środków oraz konieczności odpowiednich temperatur, wilgotności itp.

Piaskowanie na mokro lub użycie bardzo wysokiego ciśnienia i temperatury. Jest to jedna z najczęściej stosowanych przez nas metod ze względu na powtarzalność, wydajność oraz skuteczność.

Usuwanie oznakowania poziomego cennik

Z powodu różnych czynników, które wpływają na kosztu usunięcia niechcianych linii konieczna jest za każdym razem indywidualna wycena wykonania usługi. Przykładowo usuwanie oznakowania poziomego z kostki brukowej będzie miało inną cenę, niż z powierzchni asfaltowej. Zachęcamy w tym celu do kontaktu telefonicznego, chętnie udzielimy wszelkich informacji.